รับจัด Walk Rally | Team Building | Seminar | OD | Staff Outing| HR Teamwork Programs \

Walk Rally walkrally วอล์คแรลลี่ Team building กิจกรรมพัฒนาองค์กร OD

 

HR TEAMWORK

Walk Rally Walk Rally Walk Rally รับจัด walkrally รับจัด Team building สัมมนา อบรม กิจกรรมพัฒนาองค์กร OD รับจัด Staff outing รับจัดกิจกรรม Walk Rally ออกแบบกิจกรรมสร้างทีม Team Building กิจกรรมเรียนรู้พลวัตของกลุ่ม Group Dynamics และออกแบบกิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมค่าย กิจกรรมพัฒนาองค์ OD กิจกรรม Staff Outting กิจกรรม Staff Party สร้างสัมพันธ์ในองค์กร กิจกรรม 3 ชั่วโมง / 1 วัน / กิจกรรม 2 วัน 1 คืน หรือ 3 วัน 2 คืน กิจกรรมเกมส์สร้างทีม การทำงานเป็นทีม หลักสูตร ทีมเวิร์ค Teamwork walk Rally Walkrally รับจัดละลายพฤติกรรม วิทยากรด้านทีมงาน อาจารย์นิติ ยอดดำเนิน วิทยากรที่มีชื่อเสียงด้านทีมงาน