ขอบคุณสำหรับการขอใบเสนอราคา
กรุณาแจ้งความต้องการของคุณ
ต้องการวิทยากร หรือประสานงานทั้งกระบวนการ
และติดต่อเรามาที่ HR TEAMWORK

 

 

** งานสัมมนานอกสถานที่ **

หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์ : 0-2992-5190-1
แฟกซ์: 0-2992-7477 (อัตโนมัติ)

หรือที่สามารถส่งรายละเอียดมาได้ที่

E-mail : admin@hrteamwork.com


หากไม่ได้รับการติดต่อกลับกรุณาสอบถาม
ได้ที่โทรศัพท์ : 0-2992-5190-1

 
 
 


 

 


Walk Rally - Team Building
เว็บเพื่อพัฒนาองค์กรกิจกรรมพัฒนาทีมงาน
Human Resource the first value of Organization
ร่วมสนับสนุนการเรียนรู้โดย HR Teamwork Company Limited
Contact me : admin@hrteamwork.com
บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด
Tel: 0 - 2 9 9 2 - 5 1 9 0 - 1 Fax: 0 - 2 9 9 2 - 7 4 7 7

Start at 05/01/2552